Tweet      
nr oferty: 83566 / 2018-04-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Informatyk
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
€˘ wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
€˘ zagrożenie korupcją,

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
€˘ praca przy komputerze,
€˘ bariery architektoniczne - brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Administracja i zarządzanie lokalnym systemem informatycznym w celu zapewnienia poufności, ciągłości i integralności danych przetwarzanych w systemie informatycznym
 • Administracja i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki; €˘ Świadczenie usług (pomoc), obsługa zgłoszeń w celu zapewnienia wsparcia technicznego i merytorycznego pracownikom lokalnego systemu informatycznego;
 • Wykonywanie backupów oraz nośników ratunkowych kopii zabezpieczających dane i oprogramowania w celu zapewnienia poufności, ciągłości i integralności danych przetwarzanych w systemie informatycznym;
 • Naprawianie, konserwacja i modernizacja sprzętu informatycznego w celu utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej w jednostce;
 • Przygotowywanie stanowiska informatycznego w celu zapewnienia możliwości pracy pracownikowi;
 • Przeprowadzanie instruktażu z zakresu informatycznego w celu zapewnienia wsparcia użytkownika;
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom w systemie informatycznym na podstawie otrzymanego wniosku w celu zapewnienia możliwości wykonywania obowiązków służbowych pracowników.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami operacyjnymi oraz sieciami komputerowymi;
 • umiejętność administrowania siecią komputerową;
 • dobra znajomość systemów serwerowych rodziny Windows i Linux;
 • umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania;
 • umiejętność pracy w zespole.
Miejsce pracy:
Żary, lubuskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-04-16 - 2018-04-27
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/administrator_304697.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: