Tweet      
nr oferty: 83570 / 2018-04-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy specjalista
Umiejętności komputerowe:
Telekomunikacja: VoIP,
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • realizowanie działań z zakresu funkcjonowania usług głosowych w technologii IP i VoIP na terenie całego kraju oraz samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych i utrzymaniowych,
 • wykonywanie analiz i implementowanie w środowisku sieciowym rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie usług głosowych IP i VoIP,
 • współuczestniczenie w działaniach w ramach rozwoju zaawansowanej architektury środowiska usług głosowych w sieci VoIP oraz IP,
 • uczestniczenie w projektowaniu, modernizacji i rozwoju środowiska telefonii IP i VoIP w sieciach IP,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i koncepcji rozwoju eksploatowanej architektury środowiska telefonii IP i VoIP i aplikacji działających w czasie rzeczywistym zgodne z wytycznymi standardami w zakresie architektury i jakości usług głosowych w sieciach IP,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów głosowych Policji,
 • wykonywanie analiz przestrzegania wytycznych i standardów w zakresie architektury sieciowej pod kątem zapewnienia odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa w aspekcie urządzeń sieciowych realizujących usługi głosowe, jak i ruchu VoIP w sieci IP,
 • współpracowanie ze specjalistami z dziedziny IT €“ inżynierami innych służb, pracownikami firm zewnętrznych w ramach zawartych umów.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w samodzielnym administrowaniu produkcyjnymi sieciami i systemami TCP/IP,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli €žtajne€ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej zaawansowanych rozwiązań sieciowych środowiska IP i VoIP (Voice over IP) oraz telefonii,
 • praktyczna umiejętność implementowania technologii głosowych w obszarze środowisk aplikacyjno-serwerowych,
 • umiejętność samodzielnego administrowania systemami TI,
 • kreatywność,
 • zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
 • samodzielność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność rzeczowego argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odbycie przeszkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie sieciowym oraz implementacji usług głosowych w sieciach IP i technologii transmisji głosu i VoIP przez sieć IP,
 • prawo jazdy kat. B.
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-04-16 - 2018-04-26
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/senior-net-developer_304661.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: