Tweet      
nr oferty: 83567 / 2018-04-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • koordynowanie bieżącego funkcjonowania Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji oraz realizowanie procedur awaryjnych,
 • koordynowanie współpracy ze służbami technicznymi innych komórek, służb i jednostek organizacyjnych,
 • koordynowanie realizacji zadań będących we właściwości Wydziału w czasie nieobecności kierownictwa w zakresie funkcjonowania obsługiwanych systemów radiokomunikacyjnych,
 • realizowanie zadań związanych z wprowadzaniem wyższych stanów gotowości oraz awarii krytycznych,
 • wspieranie służb technicznych podmiotów korzystających z OCSŁR-P,
 • udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, w pracach zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia,
 • udział w opracowywaniu procedur, standardów i rozwiązań organizacyjnych.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z wyżej wymienionych kierunków,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach związanych z utrzymaniem systemów i rozwiązań teleinformatycznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli €žtajne€ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność korelacji zdarzeń,
 • umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność działania w stresie lub pod presją czasu,
 • zdolności analityczne i umiejętności planowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Miejsce pracy:
  Warszawa, mazowieckie, Polska
  Branża:
  Internet/E-Commerce
  Oferta ważna:
  2018-04-16 - 2018-04-26
  Źródło: praca.pl
  Nasz partner Praca.pl
  Link do oferty: http://www.praca.pl/it-customer-service-specialist-with-german-or-dutch_304656.html
  E-mail kontaktowy:
  Telefon kontaktowy:
  Osoba kontaktowa: