Tweet      
nr oferty: 87461 / 2018-06-14
Strona główna
Praca dla informatyków
Inspektor
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem, montowaniem i podłączaniem sprzętu komputerowego i peryferii.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Diagnozowanie i rozwiązywanie zgłaszanych przez pracowników Ministerstwa usterek technicznych związanych z aplikacjami, systemami oraz sprzętem komputerowym zgodnie z zakresem odpowiedzialności.
 • Uczestnictwo w procesie wymiany sprzętu komputerowego na nowy oraz w przygotowaniu stanowisk pracy pod kątem IT dla nowych pracowników Ministerstwa zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Ewidencjonowanie i przekazywanie informacji o przemieszczaniu środków trwałych w budynku Ministerstwa.
 • Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych nowych pracowników i szkolenie jak rozwiązywać najpopularniejsze problemy programowe oraz udzielanie ogólnych porad technicznych dotyczących systemów i usług IT.
 • Przygotowywanie i aktualizacja rozwiązań technicznych pod kątem optymalizacji prac wydziału, udział w przygotowaniu wzorcowych obrazów dysków twardych do dalszego powielania.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wsparcia technicznego użytkowników
 • wiedza i umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, pakietu oprogramowania biurowego, podpisu elektronicznego
 • znajomość systemów z rodziny Windows, budowy i działania sprzętu komputerowego i peryferii oraz podstaw działania sieci LAN
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność i terminowość, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • 6 m-cy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-06-14 - 2018-06-25
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_websphere_administrator_slaskie_20130122_094610
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: