Tweet      
nr oferty: 83575 / 2018-04-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Inspektor
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań związanych z modernizacją i konserwacją sieci LAN;
 • Przygotowywanie i udostępnianie sprzętu teleinformatycznego w celu wyposażenia stanowisk pracy;
 • Prowadzenie usług doraźnego serwisu sprzętu teleinformatycznego będącego na stanie Urzędu;
 • Prowadzenie prac programistycznych;
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w obszarze infrastruktury informatycznej Urzędu.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa, umożliwiające dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • Umiejętność zdalnego zarządzania stacją końcową
 • Umiejętność diagnostyki wadliwego działania sprzętu / oprogramowania
 • Umiejętność naprawy sprzętu komputerowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-04-16 - 2018-04-24
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.hays.pl/szukam-pracy/JOB_1022492?jobSource=XMLFeed
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: