Tweet      
nr oferty: 83569 / 2018-04-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Główny specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwiązań radiokomunikacyjnych zgodnie z właściwością merytoryczną biura,
 • koordynowanie prac związanych z gospodarowaniem częstotliwościami radiowymi oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 • koordynowanie prac zespołów projektowych pod względem technicznym w zakresie rozwiązań radiokomunikacyjnych zgodnie z właściwością merytoryczną Biura,
 • opracowywanie i opiniowanie koncepcji i studiów wykonywalności,
 • koordynowanie przeprowadzania testów sprzętu i systemów w zakresie merytorycznym wydziału,
 • koordynowanie prac zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia w zakresie merytorycznym wydziału,
 • udział w komisjach i zespołach przetargowych dotyczących projektów teleinformatycznych,
 • uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie sytuacji kryzysowych oraz stanów nadzwyczajnych, a także operacji i działań policyjnych.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub wykształcenie wyższe bez wymaganego profilu oraz studia podyplomowe w jednym z powyższych zakresów,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie wdrażania systemów teleinformatycznych oraz obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli €žpoufne€ lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • odbycie szkolenia w zakresie systemów i/lub urządzeń radiokomunikacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność opracowywania obszernych dokumentów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia w zakresie dyspozytorskich systemów łączności radiowej,
 • umiejętność sporządzania i weryfikacji specyfikacji technicznych oraz wymagań techniczno-funkcjonalnych.
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-04-16 - 2018-04-26
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/technical-support-with-german-and-english_304660.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: