Tweet      
nr oferty: 85364 / 2018-05-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Analityk Biznesowy (Biuro Zarządzania Projektami)
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:


W związku zdynamicznym rozwojem firmy poszukujemy obecnie osób do Biura Zarządzania Projektami (Project Management Office). Zespół PMO odpowiada za projekty realizowane przez eService zarówno wPolsce jak iza granicą, aw jego skład wchodzą kierownicy projektów oraz eksperci specjalizujący się wanalizie biznesowej, optymalizacji procesów ikompleksowym zarządzaniu portfelem projektów. Wramach biura współpracujemy ze wszystkimi departamentami firmy, partnerami biznesowymi eService oraz zewnętrznymi dostawcami, mając na uwadze założone cele strategiczne oraz najwyższą jakość usług.Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:


Przygotowanie projektów na etapie poprzedzającym realizację: • analiza projektów biznesowych itechnologicznych pod kątem wykonalności

 • zbieranie ianaliza wymagań biznesowych zmian oraz opracowywanie rekomendacji rozwiązań zarówno pod kątem biznesowym, jak itechnologicznym

 • przygotowywanie wstępnych planów ikosztorysów projektów we współpracy zinnymi działami worganizacji

 • współpraca zzewnętrznymi dostawcami usług irozwiązań wcelu planowania iweryfikacji kosztorysów

 • współpraca zwewnętrznymi ekspertami oraz menedżerami poszczególnych komórek organizacyjnych wcelu opracowania rozwiązań


Wsparcie projektów na etapie realizacji: • pełnienie roli analityka wiodącego, koordynującego pracę analityków wróżnych obszarach organizacji wprzypadku większych projektów

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej wtym wymagań biznesowych ifunkcjonalnych

 • dokumentowanie istniejących procesów oraz przygotowywanie propozycji ich modyfikacji


Zadania dodatkowe: • konsultacje iwsparcie kadry zarządczej wpodejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikających zrealizowanych współce przedsięwzięć iprojektów
Oferujemy:
Oferujemy:


 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń iciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych

 • rozwój profesjonalny wmiędzynarodowym otoczeniu spółek zGrupy EVO

 • stabilne zatrudnienie wdynamicznie rozwijającej się organizacji

 • pracę wprzyjaznym i profesjonalnym zespole

 • zatrudnienie woparciu oumowę opracę lub B2B

 • prywatną opiekę medyczną ipakiet świadczeń socjalnych

 • owocowe wtorki, chill roomy idobrą kawę

Wymagania:
Wymagania:


 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: nauki ścisłe, ekonomia, ekonometria, finanse, informatyka, inżynieria oprogramowania)

 • co najmniej 3 lata doświadczenia jako analityk biznesowy lub konsultant w obszarze płatności

 • zdolność myślenia analitycznego

 • znajomość rynku finansów i płatności elektronicznych, w tym regulacji oraz wymogów organizacji płatniczych (VISA, Mastercard i inne)

 • znajomość modeli biznesowych i platform technologicznych funkcjonujących na rynku płatności poparta kilkuletnim doświadczeniem

 • znajomość procesów biznesowych stosowanych w firmach zajmujących się płatnościami elektronicznymi, w tym procesów finansowych, operacyjnych oraz IT

 • biegła znajomość języka angielskiego

 • znajomość UML i BPMN

 • znajomość metodologii BABOK

 • doświadczenie w pracy z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji (do poziomu zarządu) oraz międzynarodowym środowisku

 • obsługa pakietu Microsoft Office

Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-05-16 - 2018-06-15
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_absolwent_kierunkow_ekonomicznych_finansowych_jezyk_angielski_i_francuski_lodzkie_20130122_094453
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: