Tweet      
nr oferty: 87462 / 2018-06-14
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy informatyk
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
€˘ Praca umysłowa o dużym stopniu odpowiedzialności, zadania realizowane w siedzibie Urzędu,
€˘ Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
€˘ Zagrożenie korupcją,
€˘ Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
€˘ praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
€˘ stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
€˘ warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, toalety na każdym piętrze,
€˘ brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
€˘ oświetlenie naturalne i sztuczne,
€˘ brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • Administracja sprzętem komputerowym oraz siecią stworzoną na potrzeby funkcjonowania komórki,
 • Tworzenie aplikacji na potrzeby działania komórki oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu przeszukiwania zasobów Internetu,
 • Pozyskiwanie informacji z Interentu dotyczące działalności osób i podmiotów w sieci internetowej w celu wspomagania organów prowadzących czynności zgodnie z katalogiem zadań KAS,
 • Identyfikacja w Internecie osób i podmiotów stowarzających ryzyko naruszenia przepisów prawa,
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie działań edukacyjnych, w zakresie zagadnień technicznych oraz metodyki identyfikacji obowiązków celnych i podatkowych w sieci Internet oraz zwalczanie przestępczości w Internecie, w celu wsparcia organów KAS,
 • Analiza i opiniowanie dokumentacji technicznych projektów i systemów informatycznych,
 • Wspieranie merytorycznie innych pracowników i funkcjonariuszy oraz koordynacja ich pracy przy projektach wspomagających informatycznego wsparacia eksperckiego.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w urzędach lub organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych.
 • język obcy: angielski lub niemiecki €“ umożliwiający czytanie i zrozumienie,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • znajomość obsługi systemów informatycznych przydatnych w działalności analitycznej,
 • analityczne myślenie,
 • kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odpornośc na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
Miejsce pracy:
Opole, opolskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-06-14 - 2018-06-23
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_net_developer_malopolskie_20130122_094319
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: