Tweet      
nr oferty: 87460 / 2018-06-14
Strona główna
Praca dla informatyków
Młodszy informatyk
Umiejętności komputerowe:
Bazy danych: MS SQL, PostgreSQL,
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zdań:
praca w systemie 8 godzinnym (nadgodziny w sytuacjach wyjątkowych), konieczność telefonicznej i bezpośredniej obsługi użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych (urzędy, instytucje, autorzy programów komputerowych, dostawcy towarów i usług), praca pod presją czasu i czynników stresujących, w warunkach zagrożonych korupcją. Wymagana sporadycznie sprawność fizyczna związana z obsługą sprzętu IT (podnoszenie, wnoszenie/ znoszenie po schodach, załadunek, rozładunek z samochodu sprzętu IT: drukarki, komputery, monitory przenoszenie, rozłączanie/podłączanie w miejscach trudno dostępnych: pod biurkami, za szafkami, za regałami, manualne czyszczenie/ konserwacja/ naprawy/ demontaż/ montaż sprzętu IT).


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym, w budynku znajdują windy oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze). Na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka).

Zakres zadań

 • Administruje lokalnymi systemami informatycznymi w urzędach, w tym utrzymuje ciągłość działania systemów informatycznych, zapewnia odpowiednią wydajność systemów, instaluje nowe wydania i poprawki, zarządza kontami użytkowników oraz uprawnieniami, zarządza kopiami awaryjnymi systemów i bazy danych, przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami, monitoruje i utrzymuje warunki techniczne infrastruktury sprzętowo-programowej, w celu zapewnienia ciągłości i efektywności pracy.
 • Zarządza i realizuje proces bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych, w celu zapewnienia ciągłości pracy w systemach informatycznych.
 • Utrzymuje infrastrukturę sieciową zgodnie z zasadami i standardami bezpieczeństwa, w celu zachowania właściwej ochrony zasobów informatycznych.
 • Administruje serwerowniami i sprzętem serwerowym, w celu utrzymania sprawnie działającego informatycznego sprzętu serwerowego.
 • Efektywnie zarządza oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami, w celu prawidłowego wykorzystywania posiadanych zasobów informatycznych.
 • Optymalizuje jakość świadczonych usług informatycznych, przez: monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem, inicjowanie i prowadzenie działań mających w celu podniesienie efektywności wsparcia informatycznego.
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpracuje z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie, projektuje, wdraża oraz utrzymuje zabezpieczenia danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, w celu wsparcia procesu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Bierze udział w procesie realizacji procesu zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania, w celu wsparcia komórek logistycznych wiedzą informatyczną.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • łatwość komunikacji (konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły),
 • umiejętność administrowania siecią komputerową,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania znajomość bazy danych PostgreSQL,
 • znajomość relacyjnej bazy danych MS SQL 2012,
 • znajomość strukturalnego języka zapytań €“ SQL,
 • znajomość systemu operacyjnego LINUX,
 • znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2012.
Miejsce pracy:
Kraków, małopolskie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-06-14 - 2018-06-27
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_weblogic_middleware_administrator_german_or_english_slaskie_20130122_094610
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: