Tweet      
nr oferty: 83565 / 2018-04-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Młodszy informatyk
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
€˘ praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
€˘ praca administracyjno-biurowa, związana głównie z obsługą komputera, administrowaniem serwerami i systemami oraz wspomaganiem użytkowników, praca związana z utrzymaniem środowiska IT oraz diagnozowaniem awarii komputerów, wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań statutowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
€˘ budynki nie posiadają barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy osobom niepełnosprawnym - dotyczy to parkingu samochodowego, wejścia do budynku, zapewnienia odpowiednich korytarzy, drzwi wejściowych do pomieszczeń i windy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Zakres zadań

 • realizacja procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych,
 • administrowanie lokalnym system informatycznym w urzędzie,
 • monitorowanie i utrzymanie warunków technicznych infrastruktury sprzętowo-programowej,
 • wykonywanie okresowych przeglądów infrastruktury teleinformatycznej,
 • organizacja szkoleń w zakresie obsługi narzędzi informatycznych.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Miejsce pracy:
  Gdynia, pomorskie, Polska
  Branża:
  Internet/E-Commerce
  Oferta ważna:
  2018-04-16 - 2018-04-26
  Źródło: praca.pl
  Nasz partner Praca.pl
  Link do oferty: http://www.praca.pl/administrator_304687.html
  E-mail kontaktowy:
  Telefon kontaktowy:
  Osoba kontaktowa: