Tweet      
nr oferty: 85387 / 2018-05-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Praca wykonywana w budynku przy ul. Warszawskiej 3. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy.
Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy).

Zakres zadań

 • zapewnienie obsługi technicznej w zakresie funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego,
 • monitorowanie stanu pracy urządzeń technicznych i informatycznych warunkujących pracę systemu teleinformatycznego wspomagającego pracę operatorów numeru alarmowego, w tym usuwanie awarii w systemie,
 • zarządzanie dostępem użytkowników do systemu teleinformatycznego wspomagającego pracę operatorów numeru alarmowego oraz aktualizowanie baz danych w tym systemie.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze systemów informatycznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1635 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 574),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, rzetelność i terminowość, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Miejsce pracy:
  Białystok, podlaskie, Polska
  Branża:
  Internet/E-Commerce
  Oferta ważna:
  2018-05-16 - 2018-05-29
  Źródło: praca.pl
  Nasz partner Praca.pl
  Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_content_reviewer_with_greek_mazowieckie_20130122_094203
  E-mail kontaktowy:
  Telefon kontaktowy:
  Osoba kontaktowa: